Liten jente som bruker øyestyring for å spille Bjørnsen sover på datamaskinen (Foto: SKUG-senteret, Tromsø kommune)

Spill musikk med øynene eller brytere

Morten Flatebo Arbeid og utdanning, Bevegelse, Dagligliv og fritid, Kommunikasjon, Oppvekst, lek og læring

SKUG-senteret (Samspill og Komponering Uten Grenser) driver tilpasset musikk-opplæring for elever med funksjonsnedsettelser. Søndag 7. april 2019 kan du møte dem på Teknisk museum i Oslo.

SKUG-senteret er en del av kulturskolens undervisningstilbud, og i prosjekter som gjennomføres i skoler, barnehager og dagsenter i Tromsø kommune og resten av landet. De samarbeider også med lignende musikkmiljø i Europa.

Mange av elevene ved SKUG-senteret har så omfattende og/eller sammensatte funksjonsnedsettelser at de ikke kan spille tradisjonelle musikkinstrumenter. Med tilpassede musikkinstrumenter kan de delta og lære å spille sammen med andre barn og ungdommer i kulturskolen, barnehagen eller klassen og på konserter og forestillinger. Instrumentene som brukes er øye-, bryter- eller sensorstyrte, eller de er mer tradisjonelle instrumenter med mindre tilpasninger. SKUG har to fast ansatte musikkarbeidere med funksjonsnedsettelser, og fire av elevene ved SKUG-senteret er involvert i prosjektet Digjobb (www.digjobb.no), der de blant annet jobber med å komponere musikk.

SKUG driver også utviklingsarbeid der de utvikler nye og innovative musikkinstrumenter som inkluderer nye elevgrupper i undervisningen. I de siste to-tre årene har hovedfokus vært på å utvikle et øyestyrt musikkinstrument med støtte fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og Stiftelsen Sophies Minde.

Søndag 7. april kl. 12-16 kan du møte musikklærere og elever fra SKUG på Teknisk museum i Oslo, og du kan selv forsøke å lage musikk med teknologi som øyestyring, brytere eller sensorer.