Posisjonering

Image

Personer med liten eller ingen egenbevegelse står i fare for å utvikle skjevstillinger i skjelettet og forandringer i muskulaturen. Slike feilstillinger gjør det vanskelig å finne hensiktsmessige og funksjonelle stillinger i liggende og sittende. Ved å posisjonere ønsker vi å oppnå bedre hvile og gi mulighet for aktivitet.