Illustrasjon: Puslespill med fire brikker som viser sammenhengen mellom de fire nettstedene til NAV om hjelpemidler og tilrettelegging

Om kunnskapsbanken.net

Målgruppe

Kunnskapsbanken er for deg som er opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet.

Hensikt

Kunnskapsbanken supplerer det du finner av informasjon om

Innhold

Fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling er noe av det du vil finne av innhold innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking.

Produktinformasjon

Produkter som omtales i Kunnskapsbanken er kun benyttet for å vise eksempler på løsninger. Eksemplene må ikke betraktes som en kvalitetstest av sammenlignbare produkter. De må heller ikke ses på som anbefalte løsninger fra NAV, da ulike produkter vil ivareta ulike behov hos brukerne. Hjelpemiddelformidling skal alltid være basert på en individuell vurdering.

Hjelpemidler av en viss mengde som kjøpes inn gjennom folketrygden, må anskaffes i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Se mer på www.nav.no.

Det finnes en oversikt over produkter med sentrale rammeavtaler i NAV på www.hjelpemiddeldatabasen.no. Alle som selger produkter som kan bidra til å redusere konsekvensene av funksjonsnedsettelser kan informere om sine produkter i Hjelpemiddeldatabasen.