Reparasjon og teknisk service

Dersom hjelpemiddelet er utlånt fra folketrygden, har hjelpemiddelsentralene et system for reparasjoner og teknisk service av produktene i samarbeid med kommunene.

Formidlingsprosessen - Reparasjon

Formidlingsprosessen – Reparasjon