Nevropsykologisk undersøkelse – kognitiv støtte

Eva Teigstad Arbeid og utdanning, Kognisjon

I dette foredraget forklares nytten av en nevropsykologisk undersøkelse i forhold til tilrettelegging på arbeidsplassen for personer med kognitive utfordringer.

Foreleser: Elisabeth Kjellén, NAV kompetansesenter for og tilrettelegging og deltakelse

Foredraget består av fem videoer:

  1. Hva er en nevropsykologisk undersøkelse? (3:30 min)
  2. Hvorfor nevropsykologisk undersøkelse i NAV? (2:25 min)
  3. Hva har resultatene å si for arbeid? (2:17 min)
  4. Sjekkliste for kognitive vansker. (1:53 min)
  5. Eksempel på kasus. (6:00 min)