Ung mann med hodetelefoner som ser på skjermen på den bærbare datamaskinen mens han skriver (Foto: colourbox.com)

Nettbaserte kurs om ASK

Morten Flatebø Kommunikasjon, Kurs

Hvert halvår arrangerer NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold kurs i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Kursene er gratis og streames i sanntid slik at du kan følge dem fra egen pc/mac.

Vi opplever at det stadig er behov for kompetanse om ASK. Årsakene kan være mange. Det kan for eksempel være en ny ASK-bruker i miljøet, brukeren bytter arena eller det er bytte av personale rundt bruker. ASK-brukerne er helt avhengig av å ha personer med ASK-kompetanse rundt seg, og det er viktig at det er mulig å tilegne seg denne kompetansen. Ved å kunne følge kursene via egen pc/mac håper vi det skal være enklere for flere å tilegne seg kunnskap om ASK.

Kommende kurs

23. januar 2020: Innføringskurs i PODD

Kurset gir en innføring om dynamiske kommunikasjonsbøker, PODD (pragmatisk organiserte dynamiske display).

Aktuelle målgrupper er

  • pedagogisk personale i barnehage/skole
  • personale i boliger
  • ergoterapeuter
  • fagkonsulenter i PPT
  • Habiliteringstjenester
  • Statped
  • NAV
  • foreldre og andre nærpersoner til mennesker som trenger alternativ kommunikasjon

Les mer om og meld deg på “Innføringskurs i PODD” innen 16. januar.

6. februar 2020: ASK for voksne

Kurset har fokus på voksne brukere med medfødte og tidlig ervervede skader og gir en innføring i ASK, sett ut i fra hvordan dette kan brukes og utvikles i ASK-brukerens språkmiljø.

Målgruppen er fagpersoner, assistenter og pårørende rundt voksne brukere med medfødte og tidlig ervervede skader med behov for ASK.

Les mer om og meld deg på kurset “ASK for voksne” innen 31. januar.

22.-23. april 2020: Språkmiljøets betydning for barns kommunikasjon

Kurset gir en innføring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), sett ut i fra hvordan dette kan utvikles i barnets språkmiljø. Målgruppen er fagpersoner og pårørende rundt brukere som har behov for ASK.

Les mer om og meld deg på kurset “Språkmiljøets betydning for barns kommunikasjon” innen 16. april.

Arrangør

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold