To menn som snakker sammen. Den ene slår av lyden på tv-en for å unngå bakgrunnsstøy. (Illustrasjon: Erik Joramo)

Nedsatt hørsel og bakgrunnsstøy

Morten Flatebo Dagligliv og fritid, Film, Hørsel, Oppvekst, lek og læring

Sist oppdatert:

Selv med et godt tilpasset høreapparat, kan personer med nedsatt hørsel oppleve at det er vanskelig å oppfatte hva som blir sagt i støyende omgivelser. Bakgrunnsstøy gjør det vanskelig å oppfatte lyd og tale.

Rådgiver Anders Huse ved NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark viser her forskjellen på oppfatning av tale i ulike lyttesituasjoner ved hjelp av et testresultat av en såkalt IOWA-test. Han viser hvilke konsekvenser dette kan ha, for eksempel i en arbeidssituasjon og gir tips hva man kan gjøre for å legge til rette for en god lyttesituasjon.

Tilrettelegging for å unngå eller redusere bakgrunnsstøy i ulike lyttesituasjoner, betyr mye for personer med nedsatt hørsel.