Mann i rullestol som kjører på tilrettelagt inngangsparti til enebolig

Livsløp, universell utforming og tilgjengelighet

Morten Flatebo Bolig og bygninger, Kompetansefrokost

Onsdag 21. februar 2018 var det kompetansefrokost med temaet «Gjør det riktig første gang! Livsløp, universell utforming og tilgjengelighet i boliger og uteområder»

Foredragsholder

Tina Therese Larsen, sivilarkitekt MNAL, Husbanken (Bergen)

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.