Lese- og skrivestøtte – Tilrettelegging ved arbeidsgiver

Bernt Grønstad Arbeid og utdanning, Brukerhistorie, Lese- og skrivestøtte

Tilrettelegging

(Video 6:20 min)

Arbeidsgiver Nina Haugen gir gode råd og tips om hvordan tilrettelegge for arbeidstakere med lese- og skrivevansker. Hauge, som selv har selv lese- og skrivevansker, deler også egen erfaringer fra jobbintervjusituasjonen, og hvordan man skal snakke med arbeidsgiver om sine lese- og skrivevansker.