Lese- og skrivestøtte – psykolog

Bernt Grønstad Arbeid og utdanning, Brukerhistorie, Lese- og skrivestøtte

Inkluderende arbeidsmiljø

(Video 6:20 min)
Lars har selv tilrettelagt sin arbeidssituasjon. Ved hjelp av bærbar pc, talesyntese, retteprogram, skanner, diktafon, gode arbeidsrutiner og et inkluderende arbeidsmiljø jobber han som psykolog.
Lars forteller hvordan han bruker diktafon som hukommelseshjelpemiddel, og hvordan han tilrettelegger arbeidsdagen for å kunne konsentrere seg om å få gjort nødvendige, men for han, utfordrende skriveoppgavene i sitt yrke.