Lese- og skrivestøtte – organiseringshjelpemidler

Bernt Grønstad Arbeid og utdanning, Brukerhistorie, Lese- og skrivestøtte

Organiseringshjelpemidler

(Video 10 min)
Dan har jobbet med å tilrettelegge arbeidsplassen til mennesker med lese-, skrive- og kognitive vansker i en årrekke. Her deler han noen erfaringer om valg at teknologi, og hva som må til av opplæring og trening. Hvordan skal man tilrettelegge praktisk for bruk av teknologien?