Lese- og skrivestøtte – lydbøker og opplesning

Bernt Grønstad Arbeid og utdanning, Brukerhistorie, Lese- og skrivestøtte

Å lese med ørene

(Video 5:20 min)

Ingeborg forteller hvordan hun ved å bruke hjelpemidler og lydbøker har mestret både studie- og arbeidssituasjon. Dette er en fortelling om hvordan arbeidstakere kan tilrettelegge for seg selv, og få til en dialog og samarbeid med arbeidsgiver om hvilke tilretteleggingsgrep som er nødvendig for å få gjort en best mulig jobb til tross for lese- og skrivevansker.