Lese- og skrivestøtte – distribusjonsløsninger for digitale tekster i Danmark

Bernt Grønstad Arbeid og utdanning, Lese- og skrivestøtte

Digital tekst

(Video 9:00 min)
Steffen Sørensen jobber med distribusjonsløsninger for digitale tekster i Danmark. Han snakker om hvilken nytte lesehemmede kan ha av tradisjonelle lyd- og blindeskriftsbibliotek (Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek), og andre IT-løsninger som kan benyttes til å få lest opp digital tekst. Han orienterer også om løsninger for digitalt- og tilrettelagt læringsmateriell for elever i grunn- og videregående skole. (Statped.no)