Lese- og skrivestøtte – diagnoser

Bernt Grønstad Arbeid og utdanning, Lese- og skrivestøtte

Tilrettelegging og kompensasjon

(Video 5:20 min)

Hva skal vi bruke tid og krefter på, å sette diagnoser eller tilrettelegge med hjelpemidler slik at mennesker kan gjøre en best mulig jobb? Forfatter og mangeårig brukerrepresentant i Svenska Dyslexiföreningen Torbjörn Lundgren diskuterer dette dilemmaet.