Lese- og skrivestøtte – arbeidsformidler

Bernt Grønstad Arbeid og utdanning, Brukerhistorie, Lese- og skrivestøtte

Trening

(Video 6:20 min)

“Det sterkeste budskapet innenfor lese- og skriveområdet er at man blir bedre om man trener”, sier Kent. Han er selv dyslektiker, og kurser arbeidssøkere med lignende utfordringer i å bruke hjelpemidler aktivt i ulike arbeidssituasjoner.