Lese- og skrivestøtte – lærer

Bernt Grønstad Arbeid og utdanning, Brukerhistorie, Lese- og skrivestøtte, Oppvekst, lek og læring

IT-hjelpemidler i undervisningen

(Video 6:50 min)
Charlotte er dyslektiker, en kompetanse hun bruker aktivt i sin jobb som lærer for ungdomsskoleelever som også har lese- og skrivevansker. Charlotte demonstrerer og forteller hvordan hun bruker it-hjelpemidler i undervisningen. Hun forteller også om hvordan hun løser egne utfordringer med å lese og skrive, og om foreldres forventninger og holdninger til en lærer som selv har store vansker med å lese og skrive.