To menn som prater og har øyekontakt (Illustrasjon av Erik Joramo)

Kommunisere med hørselshemmede

Morten Flatebo Arbeid og utdanning, Dagligliv og fritid, Hørsel, Oppvekst, lek og læring

Sist oppdatert:

Med enkle grep kan samtalepartneren legge til rette for at personen med nedsatt hørsel oppfatter det som blir sagt.

Mange personer med nedsatt hørsel opplever det som utfordrende og slitsomt å følge med på en samtale. Det kan oppstå misforståelser og noen personer kan trekke seg unna fordi de ikke orker eller er engstelige for å dumme seg ut.

Å tilrettelegge for en god samtale med en person som hører dårlig er ikke så vanskelig. Det er forutsetningen for å høre som har endret seg, ikke noe annet. Når en sans svekkes, overtar en annen. Synet blir viktig når hørselen reduseres.

Her er noen tips på hva du bør gjøre i samtale med en hørselshemmet:

  • Reduser bakgrunnsstøy
  • Ha nok lys på deg
  • Ha øyekontakt
  • Snakk tydelig og naturlig
  • Sjekk ut samtalen underveis
  • Tydelig temaskifte

Plakaten “Tips til kommunikasjon med hørselshemmede” gir utfyllende informasjon om tipsene. Heng den gjerne opp på veggen og bruk den som en huskeliste!

Plakat: Tips til kommunikasjon med hørselshemmede

Plakat