Søke om hjelpemidler

En veiledning når du har behov for et kommunikasjonshjelpemiddel og trenger å finne riktig skjema på nav.no.

I filmen nedenfor bruker vi søknad om et bevegelseshjelpemiddel som eksempel når vi forklarer hvordan du finner riktige skjemaer, hvordan du fyller ut og sender det inn. Se informasjon under filmen når du har behov for et kommunikasjonshjelpemiddel.

Nytt hjelpemiddel

  • Velg emnet “Kommunikasjon og kognisjon” på siden “Velg emne”
    • Har du behov for hjelp til å finne egnet løsning, velger du deretter “Jeg trenger hjelp til vurdering og utprøving av hjelpemidler”.
    • Vet du hva du skal søke om, velger du i stedet “Jeg har språk- eller talevansker og vil søke om hjelpemidler”.
  • Kryss alltid av for du vil fylle ut “Tilleggsskjema for kommunikasjonshjelpemiddel (T08)” for å gi utfyllende informasjon tilpasset kommunikasjonsvansker.

Bytte av hjelpemiddel

  • Velg emnet “Bytte av hjelpemiddel” på siden “Velg emne”
  • Kryss alltid av for du vil fylle ut “Tilleggsskjema for kommunikasjonshjelpemiddel (T08)” for å gi utfyllende informasjon tilpasset kommunikasjonsvansker.