Alternative kommunikasjonsformer

Eksempler på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler og konkreter.

Handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som må fortolkes og tillegges mening av andre kan også omtales som ASK. For at personen skal forstå og bli forstått, vil det i noen tilfeller være hensiktsmessig å ta i bruk hjelpemidler. Dette kan være kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner.

Les mer om kommunikasjonsformer på isaac.no.

Kilde: www.isaac.no