Hender på tastatur

Skrivetolk+

Morten Flatebo Hørsel, Tolking, Verktøy

Skrivetolk+ er et autokorrekturverktøy for skrivetolker utviklet av tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.

Elektriske rullestoler

Morten Flatebo Bevegelse, Verktøy

Heftet “Elektriske rullestoler” er en veiledning i formidling av elektriske rullestoler. Det kan også brukes i undervisning og opplæring ved hjelpemiddelsentraler eller utdanningsinstitusjoner. Revidert av fysioterapeut Asle Sande, elektronikkingeniør Jonny …