Hender på tastatur

Skrivetolk+

Morten Flatebo Hørsel, Verktøy

Skrivetolk+ er et autokorrekturverktøy for skrivetolker utviklet av tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland. Formålet er å kunne håndtere autokorrekturer på en enkel måte, og gjøre de mest brukte funksjonene lett …

Elektriske rullestoler

Morten Flatebo Bevegelse, Verktøy

Heftet “Elektriske rullestoler” er en veiledning i formidling av elektriske rullestoler. Det kan også brukes i undervisning og opplæring ved hjelpemiddelsentraler eller utdanningsinstitusjoner. Revidert av fysioterapeut Asle Sande, elektronikkingeniør Jonny …