Hender på tastatur

Skrivetolk+

Morten Flatebo Hørsel, Tolking, Verktøy

Skrivetolk+ er et autokorrekturverktøy for skrivetolker utviklet av tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.

Elektriske rullestoler

Morten Flatebo Bevegelse, Rullestol, Verktøy

Heftet “Elektriske rullestoler” er en veiledning i formidling av elektriske rullestoler. Det kan også brukes i undervisning og opplæring ved hjelpemiddelsentraler eller utdanningsinstitusjoner.

 

Prosjekt spiserobot

Morten Flatebo Bevegelse, Teknologi, Verktøy

Bruk av spiserobot krever stor grad av individuell tilrettelegging og må være basert på en god utredning. Center for frihetsteknologi i Aarhus i Danmark har vurdert forutsetninger for, og resultater …