Hender på tastatur

Skrivetolk+

Morten Flatebo Verktøy

Skrivetolk+ er et autokorrekturverktøy for skrivetolker utviklet av tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland. Formålet er å kunne håndtere autokorrekturer på en enkel måte, og gjøre de mest brukte funksjonene lett …

Elektriske rullestoler

Morten Flatebo Verktøy

Heftet «Elektriske rullestoler» er en veiledning i formidling av elektriske rullestoler. Det kan også brukes i undervisning og opplæring ved hjelpemiddelsentraler eller utdanningsinstitusjoner. Revidert av fysioterapeut Asle Sande, elektronikkingeniør Jonny …

Kognitive utfordringer

Eva Teigstad Arbeid og utdanning, Verktøy

Foreleser: Kristin Meås Bye, rådgiver, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse Del 1: Kognitive utfordringer – hva er det? Kognitive utfordringer beskrives som «usynlige vansker», ofte både for omgivelsene og …