En tolkesituasjon på et lager

Tolkens forberedelse

Morten Flatebo Tolking

Når du bestiller tolk er det viktig at du informerer om hva oppdraget handler om slik at tolken kan forberede seg.

Hjemmesykepleier som bruker bildetolk ved hjemmebesøk

Bildetolk kan brukes i mange situasjoner

Morten Flatebo Hørsel, Tolking

Mange personer med nedsatt hørsel opplever misforståelser i kommunikasjon med hørende. Ansatte i det offentlige har plikt til å kommunisere på den hørselshemmedes premisser. Å bruke bildetolk kan være til god hjelp og er enkelt å få til.

Hender på tastatur

Skrivetolk+

Morten Flatebo Hørsel, Tolking, Verktøy

Skrivetolk+ er et autokorrekturverktøy for skrivetolker utviklet av tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.