Young white boy in red polo shirt raising his arms while using his white tablet.

Smartteknologi for ASK-brukere

Morten Flatebo Teknologi

Mennesker som helt eller delvis mangler tale, har behov for alternative kommunikasjonsformer for å utrykke seg slik at de kan bli forstått av andre mennesker. Det kan være håndtegn, grafiske tegn eller skriftspråk.

Stylish aged man in headphones is sitting on a sidewalk of the bridge on a cloudy day with tablet computer and smiling

Apper som erstatter tradisjonelle synshjelpemidler

Morten Flatebo Teknologi

Det finnes hjelpemidler som kan lette hverdagen for blinde og svaksynte. Mange av disse kan lånes via landets hjelpemiddelsentraler. Flere tradisjonelle hjelpemidler kan nå erstattes av apper som kan kjøpes fra iTunes Appstore eller Google Play til en brøkdel av prisen på tradisjonelle synshjelpemidler.

Robotarm (Colourbox.com)

Bruk av flerleddet robotarm

Morten Flatebo Teknologi

NAV Hjelpemiddelsentral Telemark og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har gjennomført et prosjekt for å øke kunnskapen om formidling av robotarmer. Fire robotarmbrukere har delt sine erfaringer. To ulike robotarmer er representert.

Zoom i iOS 9

Morten Flatebo Teknologi

Zoom er en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre skjermbildet og endre fargevalg slik at det kan bli lettere å se for den som har synsproblemer.

Begrenset tilgang i iOS 9

Morten Flatebo Teknologi

«Begrenset tilgang» er en tilgjengelighetsfunksjon i iOS som begrenser bruken av iPad/iPhone. Det er særlig nyttig for foreldre, lærere eller andre som ønsker å styre barns bruk til å bare gjelde en app og eventuelt begrense bruk i tid.

Bryterstyring i iOS 9

Morten Flatebo Teknologi

Personer som ikke kan bruke pekeskjerm på grunn av motoriske vansker, kan ha nytte av bryterstyring på sin telefon eller sitt nettbrett.