Robotarm (Colourbox.com)

Bruk av flerleddet robotarm

Morten Flatebo Teknologi

NAV Hjelpemiddelsentral Telemark og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har gjennomført et prosjekt for å øke kunnskapen om formidling av robotarmer. Fire robotarmbrukere har delt sine erfaringer. To ulike robotarmer er representert.

Zoom i iOS 9

Morten Flatebo Teknologi

Zoom er en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre skjermbildet og endre fargevalg slik at det kan bli lettere å se for den som har synsproblemer.

Begrenset tilgang i iOS 9

Morten Flatebo Teknologi

«Begrenset tilgang» er en tilgjengelighetsfunksjon i iOS som begrenser bruken av iPad/iPhone. Det er særlig nyttig for foreldre, lærere eller andre som ønsker å styre barns bruk til å bare gjelde en app og eventuelt begrense bruk i tid.

Bryterstyring i iOS 9

Morten Flatebo Teknologi

Personer som ikke kan bruke pekeskjerm på grunn av motoriske vansker, kan ha nytte av bryterstyring på sin telefon eller sitt nettbrett.