Liten jente som tegner på et nettbrett (Foto: Colourbox.com)

Apper til bruk i kunst og kultur

Morten Flatebø Bevegelse, Dagligliv og fritid, Oppvekst, lek og læring

Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til. Denne artikkelen viser noen eksempler på hvordan man kan bruke smarttelefon og nettbrett for å få til en slik tilrettelegging.

Illustrasjonen til ASK-veileder

ASK-veileder

Morten Flatebø Kommunikasjon, Oppvekst, lek og læring

For barn og unge som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er en god tilrettelegging av skolesituasjonen viktig for utvikling og læring. Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for skoler som har, eller skal få, elever som benytter ASK.