En dag med Anna

Morten Flatebo Filmer

Filmen om Anna gir et innblikk i livet til en person med kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet).

 

Hvordan vi samarbeider

Morten Flatebo Filmer

En film på cirka 12 minutter om hvordan NAV Hjelpemiddelsentral samarbeider med andre for å finne løsninger som gjør at personer mestrer hverdagen og kan delta aktivt i samfunnet.