Adkomst til og i egen bolig

Morten Flatebo Bolig og bygninger

Tilrettelagt inngangsparti, dører og dørautomatikk gir god adkomst til og i bolig. Inngangspartiet Det er krav om trinnfri adkomst i alle tilgjengelige boenheter. Med tilgjengelig boenhet menes boliger med inngang, …

Rom for rom i egen bolig

Morten Flatebo Bolig og bygninger

Her finner du anbefalinger fra NAV for tilgjengelighet til hvert av rommene i en bolig. Inngangspartiet Alle boliger med livsløpsstandard, inkludert alle omsorgsboliger, har krav til trinnfri atkomst til bygningen/boligen. …

Belysning i bolig

Morten Flatebo Bolig og bygninger, Syn

Alle trenger lys for å se. Hvor mye og hva slags lys vi trenger er det mange forhold som kan påvirke. Er vi unge eller gamle? Kan synet være nedsatt …

Smarthus

Morten Flatebo Bolig og bygninger

Smarthus er en samlebetegnelse for bruk av teknologi i boligen, og brukes ofte om ulike styringssystemer for lys, varme og ventilasjon. I tillegg kan slik som strømforbruk, persienner, dører, vinduer, garasjeport, …

Boligtilpassing (hefte)

Morten Flatebo Bevegelse, Bolig og bygninger

NAV og Husbanken har i samarbeid utviklet heftet «Boligtilpassing» hvor du blant annet finner en modell for boligtilpassing. Målgruppen for heftet er personer med nedsatt forflytningsevne, pårørende, ansatte i kommunen …