Adkomst til og i egen bolig

Morten Flatebo Bolig og bygninger

Tilrettelagt inngangsparti, dører og dørautomatikk gir god adkomst til og i bolig. Inngangspartiet Det er krav om trinnfri adkomst i alle tilgjengelige boenheter. Med tilgjengelig boenhet menes boliger med inngang, …

Rom for rom i egen bolig

Morten Flatebo Bolig og bygninger

Her finner du anbefalinger fra NAV for tilgjengelighet til hvert av rommene i en bolig. Inngangspartiet Alle boliger med livsløpsstandard, inkludert alle omsorgsboliger, har krav til trinnfri atkomst til bygningen/boligen. …