Tilrettelagt adkomst til bolig med rampe, fast underlag og rekkverk

Kan jeg bli boende hjemme?

Morten Flatebo Bevegelse, Bolig og bygninger

Etter hvert som en blir eldre dukker ofte spørsmålet «Kan jeg bli boende her?» opp. Alternativet kan være å flytte til en institusjon, en omsorgsbolig eller å selge og kjøpe seg en mindre leilighet.