Liten jente som tegner på et nettbrett (Foto: Colourbox.com)

Apper til bruk i kunst og kultur

Morten Flatebo Bevegelse, Dagligliv og fritid, Oppvekst, lek og læring

Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til. Denne artikkelen viser noen eksempler på hvordan man kan bruke smarttelefon og nettbrett for å få til en slik tilrettelegging.

Robotarm (Colourbox.com)

Bruk av flerleddet robotarm

Morten Flatebo Bevegelse, Film, Teknologi

NAV Hjelpemiddelsentral Telemark og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har gjennomført et prosjekt for å øke kunnskapen om formidling av robotarmer. Fire robotarmbrukere har delt sine erfaringer. To ulike robotarmer er representert.

Bryterstyring i iOS 9

Morten Flatebo Bevegelse, Teknologi

Personer som ikke kan bruke pekeskjerm på grunn av motoriske vansker, kan ha nytte av bryterstyring på sin telefon eller sitt nettbrett.