Kvinne som sitter i en rullestol og leser en bok (Foto: colourbox.com)

4 av 10 hjelpemiddelbrukere er uføre

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Ny registerbasert statistikk gjør at Statistisk Sentralbyrå (SSB) kan sette bruken av utlånte hjelpemidler fra NAV i sammenheng med uførhet – og dermed om funksjonsnedsettelsen medfører betydelig redusert arbeidsevne.

En kvinne med ryggen til sitter foran en bærbar pc og har videomøte med en annen kvinne (Foto: colourbox.com)

Nedsatt hørsel og videomøter

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hørsel

Skype og Teams er eksempler på løsninger som gjør at vi kan samhandle med kollegaer og andre. For personer med nedsatt hørsel kan det gi noen utfordringer å delta på videomøter fra hjemmekontoret i disse koronatider.