Tilrettelagt adkomst til bolig med rampe, fast underlag og rekkverk

Kan jeg bli boende hjemme?

Morten Flatebo Bevegelse, Bolig og bygninger

Sist oppdatert:

Etter hvert som en blir eldre dukker ofte spørsmålet «Kan jeg bli boende hjemme?» opp. Alternativet kan være å flytte til en institusjon, en omsorgsbolig eller å selge og kjøpe seg en mindre leilighet.

Oppsummering av et foredrag holdt på Arendalsuka 2018 av Halvor Nyquist ved NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder i samarbeid med Tommy Rønne ved Husbanken Midt-Norge.

Mange mennesker er knyttet til det stedet man bor og ønsker å bli boende. Ser man dette i et samfunnsmessig perspektiv kan det være store gevinster for samfunnet om man velger å bli boende i eget hjem fremfor å flytte på en institusjon. Kostnadene knyttet til å bo på institusjon, sykehjem eller omsorgsbolig med bemanning kan være langt høyere enn det å tilrettelegge egen bolig for fremtiden. Og det er ikke bare på budsjettene dette kan slå positivt ut. Mange foretrekker å bli boende hjemme og opplever økt livskvalitet ved det.

NAV Hjelpemiddelsentral er et ressurs- og kompetansesenter som kan bidra til å finne gode og varige løsninger som kan øke muligheten for å bli boende hjemme. Hjelpemiddelsentralen rår over ulike virkemidler som for eksempel kan

  • gi mulighet for å komme seg inn på ulike rom
  • øke bruken av de ulike rommene
  • lette adkomsten til boligen/leiligheten (både utvendig og innvendig)

NAV Hjelpemiddelsentral gir råd og veiledning og kan bidra med å delfinansiere ulike ombygginger for å sikre at tilgjengeligheten i boligen får en mer varig karakter.

Hvor lenge vil du bo hjemme? Planlegg i tide, før andre må gjøre det for deg!

 Last ned presentasjonen fra foredraget “Hvor lenge vil du bo hjemme?”