Hvordan vi samarbeider

Morten Flatebo Film

En film på cirka 12 minutter om hvordan NAV Hjelpemiddelsentral samarbeider med brukere, kommuner, arbeidsplasser, NAV-kontorer og mange flere for å finne løsninger som gjør at personer mestrer hverdagen og kan delta aktivt i samfunnet.