Hender på tastatur

Hurtigtaster er effektivt og forebygger skade

Morten Flatebo Arbeid og utdanning, Bevegelse, Oppvekst, lek og læring

Sist oppdatert:

Hurtigtaster (eller tastatursnarveier) effektiviserer arbeidet og sparer musearmen din.

Ved seniorrådgiver Daniel Scheidegger, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

De fleste av hurtigtastene det vises til er standard hurtigtaster for Windows-programmer. Mac har mange av de samme tastekombinasjonene, men kommando-tasten (Cmd ⌘) på Mac erstatter Control-tasten (Ctrl) i Windows. Control-tasten på Mac (Ctrl ^) erstatter Alt-tasten i Windows. Et viktig unntak er Windows-kombinasjonen Alt+Tab som på Mac utføres med Cmd+Tab.

Trege taster
Hvis du ikke kan trykke på flere taster samtidig, kan du aktivere trege taster under innstillinger. For å aktivere trege taster trykker du Shift-tasten fem ganger og deretter Enter.

Hurtigtaster brukes ofte i sammenheng med

  • talegjenkjenning
  • hjelpemidler for synshemmede (enklere å finne taster enn musemarkøren)

Å bruke taster gir ofte mer presisjon enn finmotoriske bevegelser med mus!

Hvordan utføre en hurtigtast-kombinasjon?

I denne teksten brukes det forkortelser for å beskrive tastaturkommandoene. For eksempel «Ctrl+F4» betyr:

  1. Trykk og hold venstre (eller høyre) Ctrl-tast nede
  2. Trykk kort på F4-tasten
  3. Slipp Ctrl-tasten

Hvis det er to eller flere spesialtaster (Ctrl-, Alt-, Shift- eller Windows-tasten), må de holdes samtidig nede før ekstratasten trykkes. Huskeord står i parentes og er ofte engelske ord, for eksempel Ctrl+S som betyr å lagre (save).

NB: «Alt» betyr alltid venstre Alt-tast, mens Shift og Ctrl-tastene går om hverandre.

Slik kan Windows-tasten se ut (to eksempler):

Windows-tasten

Windows-tasten

Windows-tasten

Windows-tasten

Slik kan kommando-tasten for Mac se ut:

Kommando-tasten (Mac)

Kommando-tasten (Mac)

Nyttige hurtigtaster

Her kan du laste ned og skrive ut de oversiktene du ønsker å bruke:

Mer informasjon