Grader av hørselstap

Hørselstap angis i db HL (HL = hearinglevel). Man oppgir gjerne gjennomsnittlig hørselstap som er et gjennomsnitt av høretersklene ved tre eller fire forskjellige frekvenser.

I tillegg bruker man begrepene lett nedsatt (10-30 db), moderat nedsatt (30-50 db), betydelig nedsatt (50-70 db), meget betydelig nedsatt (70-90 db) for å beskrive hørselstapet med ord. Hørselstap måles av audiograf.

Nedsatt hørsel påvirker muligheten til å kommunisere med andre og til å få med seg informasjon.

Døvhet er hørselstap som i vesentlig grad fratar personen mulighet til å oppfatte tale via hørselsinntrykk. Ved absolutt døvhet oppfatter personen ikke lyder ved noen frekvens når hørselsprøve tas.

Hørselstesting gjøres av audiografer som er utdannet innen hørselstesting og tilpasning av høreapparat. Hørselstapet vises ved hjelp av et audiogram som viser graden av hørselstap for de forskjellige frekvensene. Hørselstapet som er vist på audiogrammet danner grunnlaget for om det er behov for høreapparat, hvilken type høreapparat og hvilken proppeløsning som er egnet.

Ved normal hørsel vil det optimale være en måling på cirka 0 dB for alle frekvenser, men det kan være variasjoner. Et audiogram som angir målinger mellom 0 og 30 dB regnes som innenfor det som er normalt. Våre sanseorganer klarer å kompensere for små variasjoner som dette, og høreapparater vil da ofte ikke være til nytte. Ved større hørselstap kan høreapparater være aktuelt.

For mer informasjon om måling av hørselstap, anbefales www.sansetap.no om hørselsmåling, tester og audiogram.