Om hørselsvansker

Hørselshemning er en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av hørselstap inkludert døvhet.

Et hørselstap kan være medfødt eller ervervet. Når det er medfødt kan det skyldes arv, sykdom under svangerskap eller komplikasjoner ved fødsel. Dersom hørselstapet er ervervet kan det skyldes sykdom (for eksempel hjernehinnebetennelse eller kronisk mellomørebetennelse) eller kraftig støy. Det er viktig å få avklart årsakene til nedsatt hørsel før man begynner med kompenserende tiltak.

På disse sidene finner du fagstoff. På nav.no finner du informasjon om rettigheter.

Grader av hørseltap

Hørselstap angis i db HL (HL = hearinglevel). Man oppgir gjerne gjennomsnittlig hørselstap som er et gjennomsnitt av høretersklene ved tre eller fire forskjellige frekvenser. Les mer om grader og måling av hørselstap.

Høreapparat og CI

Mange med nedsatt hørsel vil kunne nyttiggjøre seg høreapparat. I noen tilfeller kan høreapparat også være en hjelp selv ved svært store hørselstap. Cochlea Implantat (CI) kan også være aktuelt. For barn som er født døve er det i dag blitt mer og mer vanlig at man opererer inn CI. Les mer om høreapparat og CI.

Tolking

Personer som er døve, kan kommunisere med tegnspråk og munnavlesning og kan ha behov for tolking. Barn som er blitt døve før innlæring av språk, omtales som født døve. Døvblitte er personer som har mistet hørselen etter at talespråket er innlært. Les mer om tolking.

Hørselstekniske hjelpemidler

For å gjøre hverdagen enklere ved hørselsvansker, finnes det en rekke hørselstekniske hjelpemidler som brukes med eller uten høreapparater for å kompensere for hørselstapet. Les mer om hørselstekniske hjelpemidler.

Tilrettelegging av lydforholdene

Lydforholdene i omgivelsene er viktige i forhold til å oppfatte lyder. Det finnes muligheter for å tilrettelegge lydforholdene i hjemmet, på skolen eller arbeidsplassen. Les mer om tilrettelegging av lydforholdene.