Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

Morten Flatebo Bolig og bygninger

Ved nedsatt funksjonsevne, gir Lov om folketrygd rettigheter til anskaffelse av hjelpemidler. På nav.no/bolig finner du informasjon om disse rettighetene. Her er det også informasjon om områder der folketrygden kan gi tilskudd i stedet for hjelpemidler. Videre finner du informasjon hvordan man søker om hjelpemidler og om reparasjon og vedlikehold.

Det kan være behov for en kombinasjon av hjelpemidler og ombygging av boligen. NAV har utviklet veilederen «Hjelpemidler i bolig» som er en veileder om bygningsmessige forhold man bør ta hensyn til når hjelpemidler skal installeres i boligen.

For personer som bor i flerbolighus, kan tilrettelegging for alle være bedre enn hjelpemidler for den enkelte. Installering av ordinær heis i stedet for trappeheis er et eksempel på dette.

Ved behov for hjelpemidler og tilrettelegging av boligen, kan det være hjelp å hente fra mange ulike aktører. På nav.no finner du en oversikt over de ulike instansenes roller og ansvar.

NAV og Husbanken har i samarbeid utviklet heftet «Boligtilpassing» hvor du blant annet finner en modell for boligtilpassing.

Når man skal kjøpe seg en bolig, kan det være nyttig å ha informasjon om boligens tilgjengelighet. En funksjonsattest for tilgjengelig bolig er et nyttig redskap for å vurdere dette.