Eldre mann som prøver en rullestol mens ergoterapeuten følger med

Grunnkurs i hjelpemiddelformidling

Morten Flatebo Kurs

Målgruppen for e-læringskurset er fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler.

E-læringskurset vil være nyttig for både nye og erfarne medarbeidere. Kurset egner seg også som opplæring i mindre grupper.

Kurset og tilhørende test tar cirka en time. Vi oppfordrer deg til å ta testen. For å bli registrert og få dokumentasjon på gjennomført kurs, må du bestå testen.

For å få fullt utbytte av kurset anbefales det å bruke pc/nettbrett i åpent nett da det kan være vanskelig å vise filmene i lokale nett. Husk å ha på lyd.
Nyttige lenker
Kilder

Kurset er utviklet av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved Birger Pedersen, Viggo Murvold, Anne-Lise Ingulfsen, Kristin Egeland, Arvid Frisvoll, Patricia Emberson, Anke Wadenpohl Imsen, Morten Flatebø, Ragnar Simonsen og Nina Lillehagen. Utvalgte kommuner og organisasjoner har bidratt med innspill.