En hørselskontakt i samtale med en hørselshemmet

Grunnkurs hørsel

Morten Flatebo Dagligliv og fritid, Hørsel, Kurs

Målgruppen for e-læringskurset er primært hørselskontakter, men kan også være relevant for andre som er interessert i tema hørsel, for eksempel andre ansatte i kommunen som kommunale serviceteknikere og lærere, samt hørselshemmede og deres pårørende.

E-læringskurset vil være nyttig for både nye og erfarne medarbeidere og egner seg også som opplæring i mindre grupper.

Kurset og tilhørende test tar cirka 90 minutter å gjennomføre. For å bli registrert og få dokumentasjon på gjennomført kurs, må du bestå testen.

Du kan starte og avslutte e-læringskurset så mange ganger du har behov for, og du må ikke fullføre hele kurset i sammenheng. Du kan også gå tilbake og lese tekst eller se filmer på nytt, eller bruke det som et oppslagsverk.

For å få fullt utbytte av kurset anbefales det å bruke pc/nettbrett i åpent nett, da det kan være vanskelig å spille av filmene i lokale nett.

Viktig melding
Testene til e-læringskursene er midlertidig ikke tilgjengelig. Les mer om nytt e-lærings- og testverktøy

Nyttige lenker

Kurset er utviklet av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved Anke Wadenpohl Imsen, Kristin Meås Bye, Dag Grøndahl Marthinsen, Peter Hjort, Helena Erstad, Bjørn Bekkevoll, Inger-Lise Berg og Monica Gamlem Myklebust. Flere medarbeidere på hjelpemiddelsentralene og utvalgte kommuner har bidratt.