Tilrettelegging ved ulike funksjonsvansker

Hjelpemidler og tilrettelegging i boligen tar utgangspunkt i kartlegging av den enkeltes behov. Noen generelle anbefalinger kan gis når det gjelder å tilrettelegge ved ulike funksjonsvansker.

Bevegelse

Ved ulike former for bevegelsesvansker, kan tilrettelagt inngangsparti, dører og dørautomatikk gi god adkomst til og i boligen.

Her finner du anbefalinger fra NAV for tilgjengelighet ved bevegelsesvansker til hvert av rommene i en bolig.

I sjekklisten «En bolig tilpasset bevegelseshemmede» finner du anbefalinger fra NAV.

Syn

Alle trenger lys for å se. Hvor mye lys vi trenger, er det mange forhold som kan påvirke. Er vi unge eller gamle? Kan synet være nedsatt på grunn av øyesykdom eller av andre årsaker? Har vi behov for briller og brukes riktig brille til aktuell oppgave? Hvordan er forholdene i rommet med tanke på materialer og farger? Hvor synskrevende er aktiviteten vi vil utføre? Les mer om belysning i bolig.