Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

Ved nedsatt funksjonsevne, gir Lov om folketrygd rettigheter til anskaffelse av hjelpemidler. På nav.no/bolig finner du informasjon om disse rettighetene. Her er det også informasjon om områder der folketrygden kan gi tilskudd i stedet for hjelpemidler. Videre finner du informasjon hvordan man søker om hjelpemidler og om reparasjon og vedlikehold.

For personer som bor i flerbolighus, kan tilrettelegging for alle være bedre enn hjelpemidler for den enkelte. Installering av ordinær heis i stedet for trappeheis er et eksempel på dette.

Ved behov for hjelpemidler og tilrettelegging av boligen, kan det være hjelp å hente fra mange ulike aktører. På nav.no finner du en oversikt over de ulike instansenes roller og ansvar.

NAV og Husbanken har i samarbeid utviklet heftet «Boligtilpassing» hvor du blant annet finner en modell for boligtilpassing.

Når man skal pusse opp eller kjøpe seg en bolig, kan det være nyttig å ha informasjon om boligens tilgjengelighet. En funksjonsattest for tilgjengelig bolig er et nyttig redskap for å vurdere dette.