Tilrettelegging av bolig

Vi bygger og innreder boligene våre så praktisk vi kan, og vi tilrettelegger for å gjøre hverdagen enklere. Hvis vi får nedsatt funksjon på grunn av sykdom, skade eller aldring, kan hjelpemidler og tilrettelegging av boligen være helt avgjørende for å klare hverdagslivets praktiske oppgaver.

På disse sidene finner du fagstoff. På nav.no/bolig finner du informasjon om rettigheter.

Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

Få boliger er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Mange møter utfordringer på grunn av bevegelses-, syns- eller hørselsvansker. Noen utfordringer kan løses ved bruk av hjelpemidler og tilpasninger i boligen. Dette kan være bygningsmessige utbedringer eller ombygginger av boligen.

Tilrettelegging ved ulike funksjonsvansker

Hjelpemidler og tilpasninger i bolig skal passe for den enkeltes situasjon og er avhengig av individuelle behov. Det kan være ulike hensyn å ta avhengig av hvilke funksjonsproblemer man har. NAV har noen råd og anbefalinger ved tilrettelegging av bolig og bygninger ved ulike funksjonsvansker.

Planlegging av omsorgsboliger

Beboere i omsorgsboliger vil ofte ha behov for hjelpemidler og tilrettelegging. Samtidig er boligene en arbeidsplass for ansatte. Les mer om planlegging av omsorgsboliger.

Universell utforming

Universelt utformede boliger er boliger som er utformet slik at de skal fungere for de fleste.

Velferdsteknologi

Det utvikles stadig ny teknologi som kan gjøre boligene våre mer praktiske. Velferdsteknologi brukes om teknologi som kan gi trygghet, sikkerhet og sosial kontakt. Velferdsteknologi benyttes også om teknologi som kan kobles fra hjemmet til helse- og omsorgstjenester.