Spesialutstyr

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan bestilles med bilen fra fabrikk eller billeverandør, det vil si utstyr som bilombygger monterer. Eksempel på spesialutstyr er rampe, rattkule, håndbetjent gass/brems og spesialstyring.

Det kan gis støtte til spesialutstyr i privatfinansiert bil der det ikke er mulig å kompensere for funksjonsnedsettelsen med utstyr fra fabrikk. Spesialutstyret blir anbefalt ut fra kriteriene nødvendig, rimeligst og hensiktsmessig.

Spesialutstyr versus fabrikkmontert utstyr

Dersom det originale bilsetet er hensiktsmessig for bruker dekker ikke NAV et spesialsete. I dag leveres mange biler med elektrisk setejustering og komfortsete kan ofte bestilles som ekstrautstyr. Originalseter i nye biler har airbag, noe spesialseter ikke har. Statens vegvesen krever søknad om dispensasjon ved montering av spesialseter i bil. Dispensasjonen må begrunnes medisinsk og med at originalsetet ikke dekker brukerens behov. Tilpassede puter som enkelt festes til originalt bilsete kan løse noen utfordringer med sittestillingen og være et alternativ til et spesialsete.

Vurdering av spesialutstyr må ses på parallelt med vurdering av bil og øvrig tilpassing. Ikke alt spesialutstyr lar seg montere i alle biler og i kombinasjon med annet utstyr.

Gjenbruk av spesialutstyr

Bilrådgiver må alltid vurdere om det finnes spesialutstyr som kan gjenbrukes før nytt utstyr bestilles. Det er fagpersoner ved bilsenteret som foretar denne vurderingen. Spesialutstyret som skal gjenbrukes skal ha blitt oppbevart forsvarlig. Nødvendig service, vask og rens gjennomføres før utlevering til ny bruker.

Nytt spesialutstyr

Reparasjoner på spesialutstyr dekkes der utstyret er bestilt av NAV og montert av godkjent bilombygger. Hvis bruker bestiller og får montert spesialutstyret selv, vil NAV ikke kunne refundere utgiftene til utstyret, monteringen og framtidige reparasjoner.

 

Løsninger
For konkrete eksempler på spesialutstyr, se menyvalgene under “Løsninger”.