Rullestol som bilsete

Dersom bruker ikke kan forflytte seg mellom sin rullestol og bilsetet kan løsningen være at personen blir sittende i rullestolen på fører- eller passasjerplass. Med godkjent rullestol, en god og stabil sittestilling, godkjent rullestolfeste og riktig bruk av bilbelte kan dette være en bra løsning for noen.
På grunn av sikkerhet anbefaler NAV Bilsenter
at brukere som skal sitte i rullestol i egen bil benytter elektrisk rullestol som sikres i et elektrisk rullestolfeste. Det finnes manuelle rullestoler med hodestøtte som er godkjente for bruk i bil. Disse stroppes fast til bilgulvet med fire stropper. Stroppene må være festet på riktig måte i rullestolen og til festepunktene i bilen. Stroppene må også vinkles og strammes riktig. NAV Bilsenter har erfaring med at bruk av stropper øker risikoen for feil sikring av rullestol.

Krav til rullestol og innfesting

Under utprøvingen ved bilsenteret vil bilrådgiver i samråd med bruker (og eventuelt lokal terapeut) vurdere om det er hensiktsmessig at bruker forflytter seg til et bilsete eller om rullestolen skal fungere som bilsete.

Dersom bruker skal benytte rullestol som bilsete må følgende ivaretas:

 • Rullestolen må være kollisjonstestet og godkjent for bruk i bil
 • Rullestolen må festes til bilgulvet i godkjent rullestolfeste
 • Rullestolen må ha hodestøtte (det vises til «Direktiv om bilbelters forankring og hodestøtte» 74/408/EØF)
 • 3-punkt sikkerhetsbelte (bilbelte) må benyttes. Hoftebelte i rullestolen er ikke tilstrekkelig.

Bytte av sitteenhet

Hvis et behov ikke kan ivaretas med en serieprodusert rullestol må en individuelt tilpasset løsning vurderes. Et eksempel kan være formstøpt sitteenhet. Det er mange hensyn som må vurderes ved en slik løsning. Det må også utføres en egen risikovurdering. Se under.

Krav til individuelt tilpasset utstyr

Et individuelt tilpasset hjelpemiddel skal i prinsippet oppfylle de samme kravene som stilles til øvrige hjelpemidler. Når det foretas spesialtilpasninger på en rullestol som er godkjent for bruk i bil blir CE-merkingen brutt og kollisjonstesten ugyldig. NAV Hjelpemiddelsentral gjennomfører en egen risikovurdering av rullestolen med utført spesialtilpasning. Det må også søkes om dispensasjon fra kjøretøyforskriften. Bilsenteret har ansvar for dialogen med bilombygger og Statens vegvesen om en dispensasjonssøknad. Bruker vil få informasjon om resultatene av risikovurderingen og bør reflektere over eventuelle konsekvenser.

Tilpasning eller bytte av rullestol i forbindelse med bilsaken

En bilsak kan utløse behov for omfattende tilpassing eller bytte av rullestol. I begge tilfeller bør det være et tett samarbeid mellom bruker, lokal ergo-/fysioterapeut, lokal hjelpemiddelsentral og bilrådgiver ved NAV Bilsenter.

I tillegg til punktene i «Krav til rullestol og innfesting» er følgende spørsmål viktige:

 • Kvinne i rullestol på førerplass i en bil (Illustrasjon: Bøen)Vil tilpassingene føre til at CE-merking på rullestolen blir brutt?
 • Er rullestolen stabil nok til å kunne benyttes som førersete dersom dette er aktuelt?
 • Er sittehøyden slik at bruker kan kjøre inn og ut av bilen på en forsvarlig måte?
 • Er sittehøyden slik at bruker kan manøvrere rullestolen inne i bilen og ha forsvarlig klaring til taket under transporten?
 • Har bruker tilstrekkelig klaring mellom lår/knær og bilrattet?
 • Vil rullestolens størrelse (bredde og lengde) være til hinder inne i bilen eller ved bruk av rampe/heis?
 • Er rullestolens manøvreringsegenskaper gode nok til bruk i bil?
 • Er det mulig å motorisere armlenene på rullestolen dersom bruker skal benytte fastmonterte armlener i bilen?

Selv om det er bilrådgiver ved NAV Bilsenter som anbefaler ny rullestol eller omfattende tilpassing på grunn av bilsaken, er det lokal terapeut som administrerer søknaden til hjelpemiddelsentralen. Rådgiver ved lokal hjelpemiddelsentral og lokal terapeut foretar utprøving, valg og ferdigstiller rullestol som sluttprodukt på vanlig måte. Opplæring i bruk av ny rullestol skjer også lokalt.

Bytte av rullestolfeste i bil

Ved behov for bytte av rullestolfeste kontakter lokal terapeut hjelpemiddelsentralen. Det blir så sendt en intern henvendelse til aktuelt bilsenter. Det er ikke nødvendig med ny søknad, siden det byttes på eksisterende vedtak.

Ved behov for en annen type løsning for å sikre rullestolen i bilen, må det sendes inn en søknad som blir vurdert av NAV Bilsenter.