Inn og ut av bil

Det kan være utfordrende å komme seg inn og ut av en bil dersom man har nedsatt funksjon. I noen tilfeller må personen sitte i en rullestol ved inn- og utkjøring, mens for andre kan et ekstra trinn og et håndtak ved døråpningen være tilstrekkelig.

Det er brukerens behov og bilens utforming som avgjør hva som er hensiktsmessig og mulig. Nedenfor viser vi noen eksempler på løsninger. Vi har beskrevet noen fordeler og ulemper med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra personer som har erfaringer med løsningene.

Gå direkte til

Rampe

Rampe er et godt alternativ for å få rullestolen eller andre hjelpemidler inn og ut av bilen. Ramper finnes i ulike lengder. Type rampe velges ut fra biltype og brukerens behov i hverdagen.

Fordeler

 • Driftssikker
 • Enkel og rask å betjene

Ulemper

 • Rampen er ofte bratt og noen har behov for bistand for trygg av- og påkjøring
 • Rampen kan bli glatt dersom den blir våt
 • Noen elektriske rullestoler vil ikke kunne brukes på grunn av stigningsgraden
 • Det kan være tungt å kjøre opp en rampe med manuell rullestol
 • Rampe og elektrisk rullestol
 • Rampe

Bakmontert heis

Dette er heisløsningen som oftest blir anbefalt av Bilsenteret.

Fordeler

 • Heisen er montert inne i bilen, noe som øker driftssikkerheten og reduserer behovet for vedlikehold/service
 • På grunn av innkjøring bak er det mindre sjanse for at andre parkerer slik at man ikke får benyttet heisen
 • De fleste rullestoler kan benyttes på heisen
 • Det er enkelt å kjøre inn i et rullestolfeste montert i bilgulvet, og man trenger ikke manøvrere rullestolen inne i bilen

Ulemper

 • Det er behov for forholdsvis stor plass bak i bilen for å få heisplattformen ut
 • Heisen monteres inne i bilen og dermed reduseres plassen i lasterommet
 • Dersom man fester hjelpemidler/bagasje helt bak i bilen, må dette tas ut før rullestolen kan kjøres ut
 • Bakmontert heis
 • Innkjøring i bil via bakmontert heis

Sidemontert heis

Det finnes ulike sidemonterte heiser. Felles for løsningene er at innkjøring i bilen blir på høyre siden av bilen. Her vises noen av de mest brukte sidemonterte heisene.

Sidemontert underliggende (utvendig) heis

Fordeler

 • Tar ikke plass inne i bilen
 • Lite støy

Ulemper

 • Redusert bakkeklaring på bilen
 • Heisen er mer utsatt for slitasje og skader på grunn av utvendig montering, noe som fører til økt behov for vedlikehold og service
 • Sidemontert underliggende heis
 • Sidemontert underliggende heis
Sidemontert innvendig heis

Swing-A-way
Swing-A-way kommer i to forskjellige mål på plattformen; 66 x 92 cm og 74 x 117 cm.

Fordeler

 • På- og avkjøring langs med bilen krever lite plass og løsningen kan derfor egne seg i enkelte garasje- og parkeringsanlegg
 • Går ikke utover bakkeklaringen, slik som en underliggende heis gjør
 • Heisen kan senkes direkte ned på fortauet, bort fra biltrafikk og eventuelt høye fortauskanter
 • Behovet for vedlikehold reduseres da heisen monteres innvendig i bilen

Ulemper

 • Liten plattform og egner seg til små manuelle rullestoler
 • Heisen monteres ved skyvedør, noe som begrenser muligheten til å justere passasjersetet
 • Dersom en annen bil parkerer for nært, kan man risikere å ikke få ut heisen

Sidemontert innvendig heis med delt plattform

Fordeler

 • Redusert behov for vedlikehold på grunn av innvendig montering
 • Siden plattformen deler seg når heisen foldes inn, kan sidedøren benyttes tilnærmet som normalt

Ulemper

 • På- og avkjøring på heisen krever stor plass og løsningen kan derfor være vanskelig å bruke i garasje- og parkeringsanlegg
 • Plattformen er mindre enn plattformen på bakmontert heis. Det vil ikke være plass til en større elektrisk rullestol som for eksempel Permobil X-850
 • Heisen monteres i skyvedør som begrenser muligheten til å justere passasjersetet framme og begrenser benplassen for passasjerer i setene bak
 • Dersom en annen bil parkerer for nært, kan man risikere å ikke få ut heisen
 • Sidemontert innvendig heis med delt plattform
 • Sidemontert innvendig heis med delt plattform

Løftearm

Bildet under illustrerer en løftearm, det vil si en heisløsning hvor man blir løftet inn sittende i manuell rullestol. Den krever forståelse for og mulighet til egen vektoverføring.

Fordeler

 • Tar liten plass innvendig i bilen
 • Liten vekt

Ulemper

 • Viktig med god håndfunksjon for å håndtere stroppene på rullestolen og heisen
 • Det kan føles ubehagelig å sitte i en rullestol som henger i stropper ved innløfting
 • Løftearm

Utsvingbart sete/seteheis

Med seteheis kan personer med nedsatt forflytningsevne få hjelp til å komme seg inn og ut av bilen. Man kan for eksempel flytte seg fra en rullestol og over til seteheisen utenfor bilen. Ved hjelp av en fjernkontroll heves og roteres setet. Løsningen kan monteres både på passasjerplassen fremme, på førerplass og ved skyvedøren i en kassebil. Døråpningen må være så stor at setet kan rotere fritt, i tillegg til at det må være plass til beina til personen som sitter i setet. Personen må løfte beina over dørterskelen i bilen når setet roterer.

Løsningen er best egnet i skyvedøren på en kassebil, og benyttes oftest til barn hvor overflytting mellom sete og rullestol kan skje utenfor bilen. Dersom seteheisen skal benyttes i en mindre personbil, vil bilens størrelse og utforming være avgjørende og dette må kartlegges nøye.

 • Sidemontert heis med spesialsete for barn

Plattformheis

Der det ikke er behov for heis/rampe for å komme seg inn i bilen, men bare for frakt av rullestol, kan rullestolen løftes inn i bilen via en plattformheis.

Plattformheisen kan løfte mindre rullestoler uten passasjer.

Du eller ledsager kan laste inn rullestolen bak i bilen eller i sidedør. Skal du benytte fører- eller passasjerdør til å entre bilen, og har behov for å frakte med deg en rullestol, kan en plattformheis være løsningen. Plattformheisen betjenes med en fjernkontroll og rullestolen stroppes med en stropp. Det finnes ulike typer plattformheiser.

Fordeler

 • Kan monteres i større personbiler eller kassebiler
 • Krever relativt lite ombygging av bilen
 • Har løftekapasitet på 150-159 kg avhengig av type heis
 • Rullestolen stroppes på plattformen før den heises inn i bilen, og blir dermed stående stroppet fast under transport
 • Betjenes med fjernkontroll

Ulemper

 • Heisen har ikke plass eller kapasitet til å løfte mange av de mest brukte elektriske rullestolene, da de er for store og/eller for tunge
 • Plasskrevende i bagasjerommet og kan gå på bekostning av seteplasser i baksetet
 • Rullestol på heisen krever god høyde i bagasjeluken
 • Plattformheis av typen Joey-Lift inne i bil uten rullestol
 • Plattformheis av typen Joey-Lift på bakken med rullestol på
 • Plattformheis av typen Joey-Lift inne i bil med montert rullestol
 • Plattformheis av typen Scooterboy ved innløfting av rullestol
 • Plattformheis av typen Scooterboy inne i bil uten rullestol
 • Plass bak forseter ved bruk av plattformheisen Scooterboy
 • Plattformheis av typen Scooterboy inne i bil med rullestol på

Stigtrinn

Et stigtrinn kan være hensiktsmessig når man ikke klarer inn- og utstigning på en trygg måte. Stigtrinn kan være mekaniske eller elektriske.

Mekaniske stigtrinn må foldes ut manuelt. De krever lite vedlikehold.

Elektriske stigtrinn kommer automatisk ut når man åpner døra. På grunn av utvendig montering er det viktig med hyppig vedlikehold for å unngå skader eller feil.

 • Mekanisk stigtrinn
 • Elektrisk stigtrinn