Bil

Bilrådgiver ved NAV Bilsenter har kunnskap om biler og løsninger som kan være hensiktsmessige for personer med nedsatt funksjon. Dersom bruker har fått innvilget lån til kassebil skal det alltid vurderes om det finnes egnet gjenbruksbil.

Gjenbruksbil

Bilene som gjenbrukes kan være helt nye eller det kan være godt vedlikeholdte biler som er maks 5 år gamle. Kilometerstanden på gjenbruksbiler skal som hovedregel ikke være over 40 000. Alle servicer skal ha blitt fulgt. I tillegg til standard vask og polering blir det alltid utført teknisk kontroll av bilene.

Ny kassebil

NAV har avtale på ulike kassebiler. Bilrådgiver ved NAV Bilsenter må forholde seg til en gitt rangering ved anbefaling av bil i tillegg til at bilen/løsningen skal være nødvendig, rimeligst og hensiktsmessig. Oversikt over bilene og rangeringen finnes på Hjelpemiddeldatabasen.no under «Hurtigoversikt».

Kjøp av egen bil

Dersom bruker har behov for spesialutstyr og skal kjøpe bilen selv, bør bilrådgiver ved NAV Bilsenter kontaktes. Det er ikke alle biler som er egnet for innmontering av spesialutstyr eller for ombygging. Se sjekkliste ved kjøp av bil på nav.no.