Bil og spesialutstyr

Formidlingsprosessen på bilområdet er ofte omfattende, og det kan være mange involverte i noen av fasene. Innholdet på disse sidene er i hovedsak skrevet for å informere NAV sine samarbeidspartnere i kommunen og ved helseforetak. Personer med nedsatt funksjon som er i gang med, eller planlegger å søke om bil og/eller spesialutstyr kan også ha nytte av innholdet.

Informasjon om rettigheter og rutiner finner du på nav.no/bil.

Forutsetninger for å kjøre bil

Å kjøre bil krever kunnskap og ferdigheter på ulike nivå. Dersom en bilfører har nedsatt kognitiv eller fysisk funksjon er det viktig å stoppe opp å reflektere over hva som egentlig kreves for å kjøre på en forsvarlig måte. Dersom sykdommen eller tilstanden kan virke inn på kjøreevne må det foreligge helseattest fra lege. Les mer om forutsetninger for å kjøre bil.

Bil

Bilrådgiver ved NAV Bilsenter har kunnskap om biler og løsninger som kan være hensiktsmessig for personer med nedsatt funksjon. Bilrådgiver er forpliktet til å vurdere om det finnes hensiktsmessig gjenbrukt bil og spesialutstyr. Dersom gjenbrukt bil/spesialutstyr anbefales kan dette bidra med å redusere ventetiden for bruker. Les mer om bil.

Spesialutstyr

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan bestilles med bilen fra fabrikk eller billeverandør, det vil si utstyr som bilombygger monterer. Eksempel på spesialutstyr er rullestolinntrekk, rattkule, håndbetjent gass/brems og tilpasset sete. Det kan også gis stønad til spesialutstyr i privatfinansiert bil der det ikke er mulig å kompensere for funksjonsnedsettelsen med utstyr fra fabrikk. Spesialutstyret blir anbefalt ut fra kriteriene nødvendig, rimeligste og hensiktsmessig. Les mer om spesialutstyr.

Hvem gjør hva og når?

Bruker har en sentral og aktiv rolle i flere av fasene i formidlingsprosessen. Den viktigste samarbeidspartneren, i tillegg til bilrådgiver, er som regel lokal ergo-/fysioterapeut. Les mer om hvem som gjør hva og når.

Rullestol som bilsete

Dersom bruker ikke kan forflytte seg mellom sin elektriske rullestol og bilsetet kan løsningen være at personen blir sittende på fører- eller passasjerplass. Med godkjent rullestol (inkludert hodestøtte), godkjent rullestolfeste i bil og godkjent bruk av bilbeltet kan dette være en god løsning for noen. Les mer om rullestol som bilsete.