En hvit labrador som ligger på golvet ved siden av eieren som sitter i rullestol ved arbeidspulten sin (Foto: colourbox.com)

Hvordan er det å ha en servicehund?

Morten Flatebo Bevegelse, Dagligliv og fritid

Servicehunder er hunder som er trent til å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hjelpen hundene gir kan være å åpne dører og kjøleskap, hente telefonen og legge inn i vaskemaskinen. Hundene blir spesialtrent til hver enkelt bruker.

Fem smilende studenter som går i korridoren (Foto: colourbox.com)

Sett NAV på timeplanen

Morten Flatebo Arbeid og utdanning, Kognisjon

Vårt velferdssystem er i stor grad basert på vurderinger av sykdom og skade. Støtteordninger og økonomiske ytelser skal tildeles dem som virkelig trenger det. Psykologer og leger spiller en avgjørende rolle, gjennom sine erklæringer til NAV.

Ingressbilde grunnkurs syn

Grunnkurs syn

Morten Flatebo Kurs, Syn

Kurset er flyttet over i ny løsning. Du må være innlogget for å ta kurset.

Ingressbilde tegnekurs bolig

Tegnekurs bolig

Morten Flatebo Bevegelse, Bolig og bygninger, Kurs

E-læringskurset retter seg primært mot personer som bistår brukere med å søke om tilrettelegging av boligen. Dette er i hovedsak kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, gjerne i samarbeid med kommunens boliggruppe.