En tolkesituasjon på et lager

Tolkens forberedelse

Morten Flatebo Tolking

Når du bestiller tolk er det viktig at du informerer om hva oppdraget handler om slik at tolken kan forberede seg.