Rød grind på en eng

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Kognisjon

Et veiledningshefte for ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende.

Heftet «Arbeidssøkere med Asperger syndrom» har som mål å beskrive

 • gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning
 • tilrettelegging og hjelpemidler
 • oppfølging tilpasset personer med Asperger syndrom
 • viktige samarbeidsparter og deres betydning i prosessen fram mot arbeidsdeltakelse

Det er nesten umulig å vite hva man vil,
når man står utenfor arbeidslivet og aldri har vært i arbeidslivet.

Det er som å svare på hvilken mat man liker best
av alt det man aldri har smakt på.

(Mann, 37 år)

Dette sitatet er ett av flere sitater som er tatt med i dagens versjon av heftet som første gang ble utgitt i 2010. I denne utgaven er det i tillegg mer informasjon om aktuelle hjelpemidler og oppdatert informasjon om tiltaksordningene til NAV.

Arbeidsgruppen som har laget heftet har bestått av:

 • Anna Barlund, NAV Arbeidsrådgivning Akershus
 • Cathrine Ulstrup Tønnessen, NAV Arbeidsrådgivning Akershus
 • Christine Misje Moen, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
 • Elin Svendsen, NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag
 • Heidi Gullerud-Olsen, NAV Arbeidsrådgivning Buskerud
 • Helene Ugelstad, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
 • Michael B. Lensing, Oslo Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)
 Last ned heftet «Arbeidssøkere med Asperger syndrom»