Risikovurdering elektrisk rullestol

Anke Wadenpohl Imsen

Alle elektriske rullestoler har et begrenset bruksområde. Hvis rullestolen benyttes i andre områder enn den er laget for, kan dette føre til farefulle situasjoner.​ For å unngå uhell eller farefulle situasjoner er det …

Forsiden til e-læringsprogrammet "Godkjenningskurs: Elektrisk rullestol"

Godkjenningskurs elektrisk rullestol

Morten Flatebo

Dette er et godkjenningskurs for helsepersonell som skal formidle elektrisk rullestol og gjennomføre brukeropplæring. Kurset består av to deler: Del 1: Teoretisk e-læringskurs og nettbasert test Del 2: Praktisk kurs …

Mann i en elektrisk rullestol som har stoppet ved en fotgjengerovergang og ser en buss kjører fort forbi

Elektriske rullestoler i trafikken

Morten Flatebo Bevegelse, Dagligliv og fritid, Rullestol

Veiledningsheftet “Elektriske rullestoler i trafikken” er et hefte for deg som skal bruke elektrisk rullestol i trafikken. Heftet vil også være nyttig for alle nye rullestolbrukere og for foreldre, terapeuter, lærere eller andre som arbeider med opplæring på dette området. Vi anbefaler at heftet gis som informasjon til brukere i forbindelse med formidling av elektrisk rullestol.